• Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig

Stelling van Den Helder opgenomen in nieuw boek 'Lopen langs linies'

DEN HELDER Op vrijdag 12 januari verscheen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig de wandelgids 'Lopen langs linies'. Deze gids voert de cultuurhistorisch geïnteresseerde wandelaar langs negen waterlinies van Nederland, waaronder de Stelling van Den Helder.

Aan het eind van de achttiende eeuw was Den Helder een belangrijke havenplaats voor de marine en particuliere reders. De haven lag aan open zee en in geval van nood kon die snel verlaten worden. Ter beveiliging waren aan de zeekant enkele batterijen aangelegd. Op het land was nauwelijks aan defensie gedaan. Een aanval vanuit het zuiden van buitenlandse troepen op het strand werd niet reëel geacht. Maar in augustus 1799 landde een Britse-Russische troepenmacht in de kop van Noord-Holland op zo'n 10 kilometer ten zuiden van Den Helder. In korte tijd viel de plaats zonder noemenswaardige strijd in handen van de aanvallers. In november kreeg Den Helder zijn vrijheid terug. Er was veel schade aangericht. De haven had zijn militaire waarde bewezen, maar het gemak waarmee hij was ingenomen leidde tot grootse plannen om de landverdediging te verstevigen met de Stelling Den Helder.

In de nieuwe wandelgids 'Lopen langs linies' van auteurs Rutger Burgers en Rob Wolfs staan dertien routes langs waterlinies verspreid door heel Nederland.

De wandelgids is voor 14,95 euro te koop bij de betere boekhandels en op de website van uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig: www.gegarandeerdonregelmatig.nl.