• Op=Op

Op = Op Voordeelshop koerst op een doorstart

DEN HELDER Het faillissement van Op=Op Voordeelshop werd op 26 maart uitgesproken. Jeroen Reiziger en Ynze Talstra van Trip Advocaten & Notarissen zijn daarbij tot curator benoemd. De curatoren zijn sinds de faillissementsdatum bezig om te onderzoeken of Op=Op een doorstart kan maken. In dat kader hebben de curatoren in de afgelopen week met verschillende geïnteresseerde partijen gesproken en onderhandeld. Dit heeft ertoe geleid dat de curatoren met één van deze partijen tot overeenstemming is gekomen.

Het gaat hier om een investeerder die in de komende periode samen met de huidige directie, Jos Venema en Vincent Alkema, gaat onderzoeken op welke manier Op=Op verder kan. In de komende weken zal dan ook steeds meer duidelijk worden hoe de toekomst van Op=Op er precies uit gaat zien. Intussen wordt de exploitatie van de winkels van Op=Op door de curatoren voorlopig voortgezet. 

In totaal werken bij Op = Op circa 1340 mensen.