• Carlo Assorgia, grote winnaar in lokale verkiezingen.

    Beter voor Den Helder

Uitslag verkiezingen verrassend

DEN HELDER De recente gemeenteraadsverkiezingen hebben in Den Helder, in tegenstelling tot de landelijke trend, een verlies opgeleverd voor de lokale partijen. Het aantal gemeenteraadsfracties is dan ook gedaald van veertien naar twaalf. Daarmee lijkt de versplintering een halt te zijn toegeroepen. De verkiezingen hebben echter ook tot gevolg gehad dat er negentien nieuwe raadsleden zullen aantreden. Daarnaast zullen ook vele nieuwe gezichten te zien zijn in de gemeentelijke raadscommissies. Beide aantallen liggen substantieel hoger dan bij de verkiezingen in 2014.

Bernard Fritzsche

Uit oogpunt van het bestuurbaar houden van de stad is het stoppen van de versplintering een zege, echter de omvangrijke vernieuwing van het aantal raadsleden stemt tot zorg. Met deze exodus aan raadsleden verdwijnt veel kennis, expertise en collectief geheugen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat partijen aan deze aspecten weinig waarde hebben toegekend bij de samenstelling van hun kandidatenlijsten. Feit blijft daarbij dat dit de slagvaardigheid van gemeenteraadsfracties wel nadelig zal beïnvloeden.

START FORMATIE Direct na de verkiezingen heeft Beter voor Den Helder traditioneel het voortouw genomen bij de voorbereiding naar de formatie van een nieuw college. Nu de lokale partijen de verkiezingen zo verloren hebben, is de vraag of je zo zou moeten starten. De kiezer heeft namelijk zeker niet het gevoerde beleid massaal afgekeurd. Het CDA heeft gewonnen, VVD en PvdA zijn gelijk gebleven. D66 heeft verloren hetgeen te wijten is aan het vertrek van wethouder Kuipers. Schrale troost is dat Stadspartij als gevolg daarvan ook zijn wonden kan likken.

Als we de resultaten van het gevoerde beleid beschouwen over het afgelopen decennium en de verkiezingsuitslag bezien, laat deze zien, dat het gevoerde beleid niet massaal is afgekeurd. Er zou dus net zo goed een start van de formatie gemaakt kunnen worden onder leiding van het CDA. Zeker nu bekend is geworden dat Carlo Assorgia om persoonlijke vetes met VVD en D66 deze partijen al op voorhand heeft uitgesloten.

NIEUW COLLEGE Om te kunnen komen tot een stabiel stadsbestuur zou de hele raad eenzelfde ][mindset moeten hebben ten aanzien van vertrouwen, samenwerken en verbinden. Zowel binnen enkele partijen als ook tussen partijen onderling.