• In het Prinses Margrietgebouw aan de Zuidstraat zijn de voormalige seniorenwoningen omgebouwd tot studenten- en jongerenkamers.

    George Stoekenbroek

Stelling 2: meer voorzieningen voor jongeren

DEN HELDER In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die woensdag 21 maart gehouden worden, brengen we wekelijks twee pagina's met stellingen. We leggen alle deelnemende politieke partijen in Den Helder elke week een stelling voor over een lokaal probleem of vraagstuk. De partijen kunnen daar op reageren middels 'eens' of 'oneens' en een onderbouwing van hun mening. Deze week is de tweede in een reeks van zes stellingen te lezen in het Helders Weekblad van donderdag 15 februari.

Vraagstuk:

In Den Helder vindt naast vergrijzing ook ontgroening boven het landelijk gemiddelde plaats. Alle prognoses laten zien dat we niet alleen langer blijven leven, maar dat er op termijn een terugloop aan jongeren zal zijn. Dit vergt dat de gemeente bij vaststelling van haar beleid heel goed moet kijken naar een kwalitatief passend aanbod van voorzieningen. Deze processen hebben namelijk gevolgen voor het aanbod aan huisvesting voor ouderen en jongeren en de beschikbaarheid van zorg en onderwijs.

Wil Den Helder een evenwichtige bevolkingsopbouw kunnen waarborgen dan betekent dat er bijvoorbeeld meer woningen voor jongeren beschikbaar moeten komen. Je ziet nu al, dat jongeren vanwege een beperkt aanbod aan mogelijkheden aan beroepsonderwijs en een eenzijdig aanbod van werkgelegenheid hun heil buiten de gemeente zoeken. Bij ongewijzigd beleid zal de vergrijzing nog sneller gaan plaatsvinden.

Daarom luidt de stelling: Meer aandacht voor voorzieningen (wonen, onderwijs en werkgelegenheid) ten bate van jongeren voorkomt een versnelde vergrijzing van onze stad.