• Eric van der Eijk

Wildopvang inheemse dieren naar Helderse Vallei

DEN HELDER De wildopvang gaat naar De Helderse Vallei. Vier partijen: De Helderse Vallei, vogelasiel De Paddestoel, stichting De Helderse Vallei en de gemeente Den Helder hebben de wil uitgesproken samen de opvang van wilde inheemse dieren in Den Helder te waarborgen en tegelijkertijd een kwaliteitsslag te maken.

Wethouder Odd Wagner van de gemeente, bestuurslid Ilse Kootkar van De Paddestoel en Katelijne van Spronsen, directeur De Helderse Vallei, tekenden maandag een intentieverklaring over het behoud van de opvang van inheemse wilde dieren. In de afgelopen jaren heeft het vogelasiel onzekere periodes gekend in het voortbestaan. Het bestuur zocht daarom naar een blijvende stabiele oplossing om de wildopvang in de gemeente te kunnen behouden. Na een periode van overleg is gebleken dat zowel De Helderse Vallei als de gemeente Den Helder mogelijkheden zien voor de integratie van de opvangtaak bij De Helderse Vallei. De intentie is dat per 2019 de opvang van de wilde dieren, nu nog bij het Vogelasiel de Paddestoel, verhuist naar de locatie van De Helderse Vallei. Stichting De Helderse Vallei zal dan ook deze taak gaan uitvoeren. Een voorwaarde daarvoor is dat de gemeente de benodigde financiële middelen beschikbaar zal blijven stellen in de toekomst om de extra taak kostendekkend te kunnen uitvoeren.

Voordat het zover is worden eerst de mogelijkheden voor de nieuwe huisvesting onderzocht. Ook wordt meteen gekeken hoe dit kan bijdragen aan een verdere versterking van het recreatieknooppunt De Helderse Vallei.

In het komend jaar werken de drie partijen door aan de gewenste integratie. Als de nieuwe huisvesting is gerealiseerd, kan de wildopvang per 1 januari 2019 worden geopend.