• Met z'n allen een vondst bekijken.

    www.kuiltje-balgzand.nl

Wad proefdagen rond Natuurinfocentrum

Kennismaken met de Wadden

DEN HELDER De Waddenvereniging organiseert in juli en augustus ook dit jaar weer de Wad proefdagen. Deze Wad proef dagenspelen zich af in en rond het Natuurinfocentrum Balgzand, 't Kuitje.

Van Den Helder in Nederland tot aan Esbjerg in Denemarken ligt het natuurgebied de Waddenzee. Dit natuurgebied is een eldorado voor vissers, natuurzoekers, vogels en allerlei planten.

Veel vogels gebruiken dit gebied om naar voedsel te zoeken en als uitrust- en aansterkgebied. Veel vogels vliegen in het voorjaar 5000 km vanuit Afrika en Canada naar dit gebied om aan te sterken en vliegen daarna weer 5000 km door naar hun broedgebieden met een volle buik. In het najaar vliegen de vogels de omgekeerde route en komen dus weer op de Wadden om aan te sterken en uit te rusten. Volop aangesterkt vliegen ze dan weer naar hun winterverblijven in Spanje, Portugal en Afrika.

Deze Wad proefdagen zijn speciaal bedoeld voor kinderen. Zij kunnen creatief met schelpen aan de gang, proberen een vogel te herkennen en die dan te kleuren. Ze ervaren ook het verschil tussen zoet en zout proeven en het 'trekvogel spelen'. Door dit spel te spelen, leren zij wat trekvogels zijn en welke problemen die vogels tegenkomen van en naar hun broedgebied en hoe belangrijk het Werelderfgoed Waddenzee voor die vogels is. Na afloop krijgen zij een mooie waddenposter mee. De kosten zijn € 2,50 per kind. (incl. limonade) Toegang natuurinfocentrum is gratis en voor de vaders en moeders, opa's en oma's is er koffie of thee. Data van de Wad proefdagen zijn 8, 10, 12, 22, 24, 26 juli en 5, 7, 9, 19, 21, 23 augustus, telkens van 11.00 tot 16.00 uur. Start is bij Natuurinfocentrum Balgzand, 't Kuitje Oostoeverweg 80, Den Helder. Tel. 0223- 635862 (alleen tijdens openstelling ) Voor meer info: 0223-635340 of jac.booij@planet.nl

Een gedeelte van het Waddengebied is het Balgzand bij Den Helder. Bij het Balgzand bevindt zich het Natuurinformatiecentrum Balgzand 't Kuitje. Vanuit 't Kuitje worden excursies gegeven aan belangstellenden. Deze excursies worden gegeven door vrijwilligers van de Waddenvereniging en Landschap N-H. (www.kuitje-balgzand.nl)