• denhelder.nl

Vrijwel geen lood in bodem Helderse speelplekken

DEN HELDER De gemeente Den Helder laat weten : "Gelukkig hoeven wij ons geen zorgen te maken om de speelplekken in Den Helder: geen enkele speelplek heeft te veel lood in de bodem. Ook de zes locaties waar een beperkte hoeveelheid lood in de grond is aangetroffen leveren geen gevaar op voor de gezondheid." Verantwoordelijk wethouder Remco Duijnker zegt hierover: "Maar omdat wij natuurlijk willen dat onze speelplekken zo gezond en veilig mogelijk zijn, gaan we ervoor zorgen dat kinderen daar deze grond niet in hun mond kunnen stoppen. Door bijvoorbeeld zand in de directe nabijheid van speeltoestellen weg te halen en te vervangen door schone grond of rubbertegels of door toestellen te verplaatsen. Omdat de risico's laag zijn doen we dit over het algemeen op 'natuurlijke' momenten, bijvoorbeeld bij gepland onderhoud of wanneer de speeltoestellen toe zijn aan vervanging. Daarnaast adviseren we: buiten gespeeld? Dan handen wassen en voeten vegen".
.
Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt omdat materialen als benzine en verf geen lood meer bevatten. Daarnaast zijn de meeste loden drinkwaterwaterleidingen vervangen. Maar in sommige huizen is dat nog niet gebeurd. En soms zit er lood in de bodem. Hoge concentraties hoeven op zich geen probleem te zijn, zolang er maar geen lood in het lichaam terecht komt. Dat kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen tot zes jaar lopen hierbij het grootste risico. Dat is ook de reden waarom de provincie in heel Noord-Holland vooral speelplekken heeft onderzocht.