Uitkomst bijeenkomst Sportfederatie: 'Er moet een sportloket komen'

DEN HELDER Op initiatief van de Sportfederatie Den Helder kwamen vrijwel alle politieke partijen die 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing opdagen. De federatie had een bijeenkomst belegd in de kantine van wielervereniging DOK.

Vanuit de sport was een groot aantal bestuurders van sportverenigingen, manager Marloes Smit van Team Sportservice, gemeenteambtenaar Cynthia van der Horst en bestuursleden van de Sportfederatie, aanwezig. Het merendeel was het eens met het feit dat het noodzakelijk is dat er bij de gemeente een beleidsambtenaar sport wordt aangesteld. Ook het openen van een gemeentelijk sportloket werd genoemd. Vrijwel unaniem was de politiek van mening dat de sport moet worden gevrijwaard van de betaling van 10 procent extra over de OZB voor het ondernemersfonds. Een aantal partijen was zelfs van mening dat er in het geheel geen OZB diende te worden betaald. De waardering voor het in 2010 vastgestelde huur- en subsidiebeleid voor de sport, werd omarmd en, als het aan de politieke aanwezigen ligt, ook voortgezet.