• Pixabay

Toelage huishoudelijke hulp ook in 2018

DEN HELDER Sinds een aantal jaren kunnen inwoners uit de Wmo en mensen die tijdelijk in een lastige situatie verkeren gebruikmaken van de regeling huishoudelijke hulptoelage. Wanneer tijdelijk extra inzet van huishoudelijke hulp nodig is kan dit worden aangevraagd bij een zorgaanbieder. De kosten zijn 5 euro per uur. De regeling geldt voor een periode van maximaal twaalf weken met een totaal van 36 uur.

In het afgelopen jaar is er regelmatig een beroep gedaan op deze vorm van tijdelijke ondersteuning. De hulp is snel inzetbaar en eenvoudig aan te vragen bij één van de zorgaanbieders.

Vaak wordt deze hulp ingezet als iemand uit het ziekenhuis komt en thuis de draad weer op moet pakken. Omdat de regeling HHT voorziet in een behoefte heeft de gemeente besloten de regeling voort te zetten.

Er geldt een aantal eisen. Bijvoorbeeld voor mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben of behoefte hebben aan respijtzorg omdat er sprake is van een reëel risico van overbelasting. Ook (alleenstaande) ouders van gezinnen met veel problemen kunnen worden ontlast door enkele uren per week huishoudelijke hulp te krijgen. Nog een voorwaarde is dat de aanvrager bij de gemeente Den Helder staat ingeschreven als inwoner.

Aanmelden kan bij de zorgaanbieders: Vrijwaard, MIEP, Tzorg, Hulp in huis, Altijd Zorg Aanwezig, Zorgkompas, De Nieuwe Zorg Thuis, 's Heeren Loo en Alphatrots.

- Vrijwaard: contactpersoon mw. Jill Kabel, tel. 0223 680824, e-mailadres: j.kabel@vrijwaard.nl - M.I.E.P.: contactpersoon mw. A.van Dongen, e-mailadres: miep@kosterco.nl tel. 0111 410009 - Tzorg e-mailadres: astrid.gort@tzorg.nl - Hulp in huis: contactpersoon mw. A. van der Lelie, e-mailadres: info@hulpinhuis.eu tel. 0316 341051 of 0316 342006 - Altijd Zorg Aanwezig: contactpersoon mw. R.de Vries, e-mailadres: r.devries@altijdzorgaanwezig.nl, tel. 0223 717777 - Zorgkompas: contactpersonen mw.J.Mulder en mw. S.Smit, e-mailadres: noordholland@zorgkompas.net, tel. 0517 431231 - De Nieuwe Zorg Thuis, e-mailadres: steven@dnzt.nl, tel. 085-0239043 - 's Heeren Loo, e-mailadres: miriam.steegers@sheerenloo.nl, - Alphatrots, e-mailadres: berend@alphatrots.nl.

De zorgaanbieders nemen de aanvraag in behandeling, voeren een toelatingsprocedure uit en beoordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor deze vorm van huishoudelijke hulp. De zorgaanbieders maken zelf betalingsafspraken met de aanvrager.