• internet

Stelling 5: Sociaal Domein leidt tot financiële tekorten

DEN HELDER Het is alweer tijd voor de vijfde in de reeks van zes stellingen die het Helders Weekblad in de aanloop naar de verkiezingen wekelijks brengt. De lokale politieke partijen geven hiermee antwoord op diverse heikele kwesties die spelen in onze marinestad.

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Deze zogenaamde decentralisaties zijn in eerste instantie ingezet om het voor de burgers beter en overzichtelijker te regelen. Daarnaast wordt hiermee invulling gegeven aan de veranderende maatschappij. Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.

Met de decentralisaties zou ook een substantiële bezuiniging kunnen worden gerealiseerd. Gemeenten onderschrijven de beweging om steeds meer taken van het Sociaal Domein onder te brengen bij de eerste overheid, omdat die het dichtst bij de burger staat. Juist door het dichtbij de burger en laagdrempelig te organiseren zijn er meer mogelijkheden om maatwerk te leveren en bureaucratie te voorkomen.

Om dit te realiseren heeft Den Helder in aanloop naar deze decentralisaties in samenwerking met Woningstichting een viertal multifunctionele centra, MFC´s, ontwikkeld waarmee dat maatwerk middels het sociale wijkteam zou kunnen worden geleverd. De gemeente heeft er in 2015 echter voor gekozen om het sociaal wijkteam te centraliseren in het stadhuis. Het gevolg is dat er geen maatwerk wordt geleverd, de geleverde zorg in kwaliteit achterblijft en de MFC´s niet levensvatbaar zijn te krijgen. Tot slot is door de toegenomen bureaucratie de omvang van de ambtelijke organisatie aanmerkelijk gegroeid.

Daarmee luidt de stelling: De wijze waarop het sociaal domein is georganiseerd leidt al dit jaar tot grote financiële tekorten

Lees in het Helders Weekblad van donderdag 8 maart wat de partijen hiervan vinden.