• Hoogheemraadschap

Rodny Stolk nieuwe jeugdbestuurder hoogheemraadschap

TEXEL Rodny Stolk is de nieuwe jeugdbestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op 21 februari presenteerde Rodny zich aan het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap.

Als ambassadeur voor de jongeren wil Rodny het waterbewustzijn onder jongeren vergroten door in te zetten op meer educatie en het actief inzetten van social media. Hij denkt jongeren het beste te kunnen bereiken met het geven van concrete feiten, ondersteund door mooie beelden op Instagram via @jeugdbestuurderhhnk.

Rodny is 16 jaar en woont in Oudeschild op Texel. Hij volgt de versterking van de Waddenzeedijk op de voet en heeft een grote interesse in het waterwerk. Op Texel kennen ze hem al als bestuurder, hij is voorzitter van het Jong Texelfonds (www.jongtexelfonds.nl).

De nieuwe jeugdbestuurder maakt deel uit van het nationale Jeugdwaterschapsbestuur. Een groep jongeren die de Nederlandse waterschappen vertegenwoordigt en met andere enthousiaste jongeren ideeën bedenkt hoe het hoogheemraadschap jongeren nog meer kunnen betrekken bij het waterbeheer. Noord-Hollandse jongeren die ideeën hebben om het waterbewustzijn onder klasgenoten en vrienden te vergroten, kunnen deze aan Rodny doorgeven via jeugdbestuurder@hhnk.nl.