Partijen dienen motie in tegen coffeeshop aan de Zuidstraat

DEN HELDER De partijen Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, ChristenUnie, fractie Vermooten, GroenLinks en Vrije Socialisten dienen maandag een motie in. Het gaat over de vestiging van een coffeeshop aan de Zuidstraat 75-76. "De bewoners zijn geïnformeerd over een vaststaand feit, namelijk verlening van de omgevingsvergunning voor de vestiging van de coffeeshop. De beoogde locatie voldoet daarnaast niet aan drie van de vijf criteria die afgesproken zijn voor de verplaatsing" meldt Tjitske Biersteker namens de partijen. De gemeenteraad komt in vergadering bijeen op maandag 12 februari. 

Tjitske Biersteker in haar schrijven: "De vestiging van de coffeeshop aan de Zuidstraat 75-76 voldoet niet aan drie van de vijf genoemde criteria (niet in de buurt van cafés, niet in kwetsbare buurten en niet in woongebieden die ruimtelijk/fysiek gevoelig zijn voor coffeeshopgerelateerde overlastrisico's). Verder wordt er onvoldoende rekening gehouden met de parkeeroverlast en het verkeersgedrag van klanten van de coffeeshops. De toegangsweg tot Den Helder en Texel leent zich niet voor de aanwezigheid van coffeeshops vanwege de aanzuigende werking. We dragen het college op de omgevingsvergunning voor de vestiging niet te verlenen en een nieuwe vestigingsplek te zoeken die wel voldoet aan alle gestelde voorwaarden en toezeggingen."