• Ons Helpt Ons

Parkeerplaatsen voor gehandicapten

DEN HELDER Voor gehandicapten heeft de gemeente Den Helder een apart parkeerbeleid. Als je niet goed ter been bent, of op een andere manier beperkt in je beweging, is het fijn om niet te ver te hoeven lopen. Door parkeerplaatsen te reserveren voor gehandicapten wil de gemeente de deelname van gehandicapten aan het maatschappelijk verkeer stimuleren. Andere vervoermiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer, zijn voor mensen met een beperking vaak geen alternatief.

Een woordvoerster: "De beschikbare parkeerruimte willen we zo optimaal mogelijk verdelen tussen alle verschillende doelgroepen. Daarbij maken wij afwegingen over het nut en de noodzaak om een bepaalde doelgroep de mogelijkheid te bieden ergens te parkeren. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, zijn nu beleidsregels voor parkeerplaatsen voor gehandicapten vastgesteld." De 'beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen' zijn 27 mei 2019 in werking getreden. Op www.officielebekendmakingen.nl kunt u ze bekijken. Uitgangspunten Voor de toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats zijn er verschillende voorwaarden opgenomen in de beleidsregels: *De aanvrager heeft al een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder of passagier. *De aanvrager kan niet beschikken over een eigen parkeerplaats (bijvoorbeeld garage of oprit). *Het motorvoertuig staat geregistreerd op woonadres van aanvrager. *Aanvrager heeft een geldig rijbewijs *Het voertuig is niet voor recreatieve doeleinden bestemd (bijvoorbeeld een camper). Voor een gehandicapte passagier gelden aanvullende voorwaarden.voor de toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats: Er zijn geen mogelijkheden om voor de woning in of uit te stappen. De gehandicapte passagier kan niet alleen achterblijven als de bestuurder de auto ophaalt en parkeert. In 2019 zijn de kosten van een gehandicaptenparkeerplaats in de legesverordening vastgesteld. Aanvraag nieuwe gehandicaptenparkeerplaats: 489,-. Verhuizing gehandicaptenparkeerplaats: 371,-. Wijziging kenteken: 140,- .Als de aanvrager niet voldoende inkomen heeft, is een beroep op de bijzondere bijstand mogelijk.