• Shutterstock

Den Helder telt minder inbraken

Ook in Nederland is inbrekersgilde minder actief

Hans Duin

DEN HELDER Het blijft oppassen, maar Boris Boef was in het eerste halfjaar veel minder vaak in de gemeente Den Helder te vinden dan een jaar eerder. Het aantal inbraken daalde van zestien vorig jaar naar twaalf in de eerste zes maanden van het lopend jaar.

FIETS Schuurtjes, garages en boxen waren objecten, waarop criminelen regelmatig het boze oog lieten vallen. En nog wel, want het gemiddeld aantal inbraken in Nederland ligt op zeventig per dag, een getal dat overigens niet wijst op een branche waarin volop werkgelegenheid is. De daling is overigens niet alleen logisch, want met de elektrische fiets in de schuur kan de potentiële buit voor de inbreker toch de moeite waard zijn.

DRUGS De feiten, Independer heeft de Nationale Politiedata bestudeerd en daarbij provincies en gemeenten onder de loep genomen. Met onder meer als conclusie: "Het aantal inbraken in schuren, boxen en garages is in de eerste helft van dit jaar in vijf provincies toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Hierbij gaat het om Gelderland, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Zeeland. Landelijk daalde het aantal inbraken in bijgebouwen juist met vier procent. In heel Nederland werden tussen januari en juni 12.436 mensen slachtoffer van inbraak in hun schuurtje of garage(box), vier procent minder dan een jaar eerder." Spelen inbraken in schuurtjes, waar aan drugs wordt gewerkt of waar ze zijn opgeslagen? Dat is niet aannemelijk, omdat inbraken van deze aard zelden of nooit bij het bevoegd gezag zullen worden gemeld.

NOORDKOP Dichter bij huis. In Noord-Holland, dat is dus inclusief Amsterdam, zien we een daling van het aantal inbraken: van 972 in de eerste zes maanden van 2018 naar 876 in januari tot en met juni van dit jaar. De hoofdstad speelt bij deze cijfers een hoofdrol: van de genoemde 876 inbraken vinden er bijna vierhonderd in Mokum plaats. De cijfers in de Noordkop geven ook een daling van het onrechtmatig gedrag weer. Den Helder ging van zestien naar twaald=f, Schagen van dertien naar acht en Hollands Kroon van negen naar acht. Opmerkelijk: toeristisch Texel ging van nul naar twee inbraken in een halfjaar.

GEBAKKEN PEREN Wat heb je aan mooie cijfers over de regio, als je zelf met de gebakken peren zit? Independer geeft een antwoord: 'Met een inboedelverzekering ben je in principe gedekt voor diefstal van inboedel uit je schuur of garage(box). Hier is geen aparte dekking voor nodig. Wel is het van belang om bij waardevolle spullen goed te kijken naar het maximaal verzekerde bedrag. Denk bijvoorbeeld aan elektrische fietsen of duur gereedschap."

MAXIMUM Uit een inventarisatie van Independer blijkt dat vijftien van de onderzochte 55 inboedelverzekeringen een maximaal verzekerd bedrag hanteren voor diefstal uit een bijgebouw. Dit varieert van 250 tot 10.000 euro. Bijna elke verzekeraar hanteert de regel dat er alleen dekking is als er zichtbare sporen van inbraak zijn. Het kan dus de moeite waard zijn om te kijken hoe het zit met de genoemde maxima.