• Janet Leeuwerke: - Zelfvertrouwen en ondernemingszin zijn de 'wegwijzers' naar een zinvol en leuker bestaan. -

    Dave Hagenstein

In Den Helder lossen we eenzaamheid samen op (2)

Dave Hagenstein

Vrijwilliger Janet Leeuwerke heeft met het afnemen van interviews, met name in de wijk Julianadorp, haar bijdrage geleverd aan het project 'Eenzaam ben je niet alleen'. Door middel van deze enquêtes heeft zij meer inzicht gekregen in de behoeftes van deze doelgroep. Zij deelt met u haar ervaringen en heeft tips voor organisaties.

Janet Leeuwerke is geboren en getogen in Den Helder en heeft zich opgegeven voor dit project. Ze heeft 25 jaar met veel plezier bij de voormalige Fortisbank gewerkt. Vanwege reorganisatie kwam er een einde aan haar baan. "Ik vond het eigenlijk niet zo erg. Er kwamen nieuwe technieken en het ging allemaal zo snel." Een mooie periode voor haar is sindsdien afgesloten.

"Ik ben naar Julianadorp verhuisd. Ik wil graag iets om handen hebben en zodoende ben ik terecht gekomen bij Ontmoetingscentrum De Verbinding. Daar vroegen ze vrijwilligers voor allerlei activiteiten en dat heb ik een tijd gedaan." Op dit moment is ze vrijwilliger voor Resto VanHarte.

Janet heeft met het afnemen van interviews ervaring op gedaan bij het NIPO. In de advertentie van MEE & de Wering vroegen ze om medewerkers. "Ik dacht: 'Dit vind ik ook wel leuk'." Ze vervolgt: "Zelf ben ik wel een mensenmens, ik kan me goed inleven. Ik wil niet alleen dingen van mensen weten, ik vertel ook iets over mezelf en daar ben ik vrij open in."

ERVARING Ze krijgt bij MEE & de Wering een intakegesprek en een cursus van een ochtend. Op dat moment waren er niet zoveel deelnemers aanwezig. Ze kregen opdrachten en een rollenspel om de deelnemers voor te bereiden op de meest uiteenlopende situaties. Er was ruimte voor eigen interpretatie. "Je moest je gevoel volgen en dat heb ik ook gedaan."

Een ruim aantal tachtigjarigen wordt bezocht om te onderzoeken of er sprake is van eenzaamheid. Ze deelt een ervaring. "Dit vind ik wel bijzonder. Ik kwam bij een man, hij had een jongere vrouw, die werkte de hele dag. Gaande het gesprek - deze man was niet mobiel - bleek hij eenzaam te zijn. Zijn vrouw was aan het werk en hij zat de hele dag thuis en binnen zijn beperkt vermogen zorgde hij voor het huishouden." Janet heeft het best wel te doen met deze man, hij wilde heel graag bridgen. "Ik heb het niet gezegd, daar werd ik wel een beetje boos om; ik dacht: Je hebt een jongere vrouw, mens breng die man 's avonds naar een bridgeclub!"

ECHTPAREN Er wordt ook een heel andere situatie geschetst. Janet heeft veel gesprekken met echtparen gehad. "Bij het echtpaar waar ik nu over spreek, vond de man het allemaal wel prima. Hij ging tweemaal in de week naar de dagopvang. Maar het bleek dat zijn partner eenzaam was. Zij voelde zich niet gehoord, was alleen maar aan het zorgen. Ze zegt: "Ik wil ook wel eens aandacht." Janet brengt deze 'case' onder de aandacht en er is actie ondernomen. Later komt ze deze vrouw tegen en vraagt: "En?" Er wordt een duim opgestoken.

Het komt ook voor dat mensen eenzaam lijken maar het is niet altijd zijn. "Een mevrouw had geen contact met haar kinderen, noch met de buurt. In het gesprek werd duidelijk dat ze tevreden was met haar poezen, de televisie en met haar leven zoals het was." Janet Leeuwerke heeft de indruk dat ouderen niet gemakkelijk contact met instanties toelaten.

LUISTEREND OOR Momenteel doet Janet nog vrijwilligerswerk, haar leeftijd begint toch een rol te spelen en ze moet nog haar standpunt bepalen met betrekking tot vrijwilligerswerk. "Ik zou wel iemand willen bezoeken, een 'luisterend oor' willen zijn en om gezellig te kletsen." Oudere mensen zeggen: "Ik ben niet eenzaam hoor, kom gezellig binnen voor een 'bakkie'."

INFORMATIEGIDS Janet haalt een boekje te voorschijn. "Weet je dat de mensen ontzettend blij zijn met dit boekje?" Het is de 'Informatiegids voor ouderen'. Ouderen kunnen meer halen uit het leven. Het is gratis verkrijgbaar bij MEE & de Wering. Ze vervolgt: "Alleen al het idee dat ze een bepaald nummer kunnen bellen, geeft al heel veel rust."

Mensen die al van zichzelf zelfstandig zijn, ondernemen wel het een en ander. De meeste mensen uit de doelgroep zijn niet zelfstandig. Ook zijn er mensen die niet echt de behoefte hebben aan contact. Het is belangrijk om het zelfstandig ondernemen te stimuleren en dat is iets wat ze juist vaak niet durven. Een bijzondere doelgroep is de categorie mensen die weduwe of weduwnaar zijn geworden. Deze mensen vallen in een gat en krijgen. Ze krijgen begeleiding van mensen die zelf te maken hebben gehad met het overlijden van een partner.

MOTIVATIE "Ik wil het niet voor niets doen. Dat bedoel ik niet in financiële zin, ik wil door de instellingen graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en de voortgang van bepaalde trajecten die zijn ingezet." Voor Janet en andere vrijwilligers werkt het motiverend als ze erbij worden betrokken.

Ofschoon ouderen nog wel het een en ander kunnen, werpen kleine klusjes zoals de tuin regelmatig onderhouden, duidelijk problemen op. Tachtigjarigen geven aan dat ze op dat gebied hulp en steun willen hebben. "En als er iemand komt, dan heb je voor dat moment een stukje eenzaamheid weggenomen."

BUURTHUIS EN ZORGCENTRUM Voor de buurthuizen en de zorgcentra is er een belangrijke rol weggelegd. Janet: "Aan een vrouw van een dementerende man heb ik van de Verbinding een informatieblaadje meegegeven. "Misschien kunt u daar eens heengaan?", zegt ze tegen de vrouw. Janet is van mening dat er meer informatie uit de buurt in de brievenbus moet komen, mensen weten vaak niet wat er bij hen in de buurt gebeurt.

Vanwege de vakantie is Ontmoetingscentrum De Verbinding in Julianadorp zes weken dicht. Normaliter komen daar groepjes bij elkaar om te eten. Nu het vanwege de vakantie is gesloten, gaan ze bij elkaar koken. Elke week bij een ander en op die manier hebben ze toch nog contact. Ze stipt nog even de verzorgingscentra aan. "Ik zie dat van de gelegenheid om in zorgcentra te eten goed gebruik wordt gemaakt, maar ik zie ook té veel mensen die stap niet durven te zetten.

BELANGRIJK Vrijwilligers spelen een belangrijke rol om het project 'Eenzaamheid ben je niet alleen' te doen slagen. Het gaat om huisbezoek, hulp om ergens heen te gaan, naar een instantie of voor de eerste keer mee naar een buurtactiviteit. Deze vrijwilligers halen hun motivatie uit de interactie, maar ook uit de betrokkenheid en waardering van de instanties.

Het ontwikkelen van zelfvertrouwen, een netwerk aanleggen, stappen durven zetten om de verbinding zoeken, zijn de 'wegwijzers' naar een leuker bestaan. In Den Helder lossen we eenzaamheid samen op.

CONTACT Gea de Klercq. Tel.: 06-41643235. E-mail: ouderenadviesdenhelder@meewering.nl