• George Stoekenbroek

Op zoek naar kwesties die leven onder Nieuwediepers

DEN HELDER In de aanloop naar woensdag 21 maart zal het Helders Weekblad op de redactiepagina's aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf begin februari is er wekelijks een speciale politieke pagina in de krant te vinden. Het Helders Weekblad nodigt de lezers uit om stellingen en prangende vragen aan te dragen die de redactie kan voorleggen aan de plaatselijke politici. Algemene stellingen als 'Minder werkloosheid' hebben geen zin. Maar bijvoorbeeld 'Meer nieuwe woningen voor ouderen' wel. Op welk onderwerp zouden de politici zich de komende regeerperiode moeten richten? Mail naar heldersweekblad@bdu.nl.