• Pixabay

Ook wethouders luiden noodklok over jeugdzorg

REGIO De situatie rondom een jeugdige cliënt van jeugdzorgaanbieder Horizon in Bakkum, heeft geleid tot vragen van enkele Noord-Hollandse wethouders. De jongen die in de locatie Antonius in Bakkum was gehuisvest, werd op last van de kinderrechter overgeplaatst naar de gesloten instelling (Transferium) van de vorige aanbieder, Parlan, in Heerhugowaard. Dit terwijl Parlan de aanbesteding heeft verloren en de (in totaal 18) gemeenten in Noord-Holland juist hadden gekozen voor aanbieder Horizon. De portefeuillehouders in Heerhugowaard, Hoorn en Hollands Kroon eisen alle drie opheldering van Horizon, meldt het NHD. 

De jongen in kwestie zou al de tweede zijn die werd 'teruggeplaatst' bij Parlan. Hij zou zijn gevlucht door een stoel door het raam te gooien bij het sporten en bleef nachtenlang weg. De ouders informeerden de jeugdbescherming en -reclassering. Horizon stelt dat er wel vaker cliënten worden doorgeplaatst bij een 'onderaannemer', dit zou binnen de sector vrij gebruikelijk zijn.

DRINGENDE OPROEP De jeugdzorg ligt sowieso onder een vergrootglas in Nederland. Recent stuurde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) al een brief waarin zij het kabinet oproept om snel meer geld uit te trekken voor de financiering van de jeugdzorg. Gisteren werd bekend dat de wethouders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zich achter deze dringende oproep hebben geschaard. 

"De rek is eruit", luidt de open brief van circa 250 wethouders aan hun partijgenoten in de coalitie in Den Haag. Als er niet snel geld bijkomt voor de jeugdzorg, die sinds 2015 de verantwoordelijkheid is van de gemeenten, "plaatst u ons voor het onmogelijke".

Net als de VNG eerder deze maand benadrukken de wethouders dat er meer beroep wordt gedaan op de jeugdzorg - zo'n 12 procent - terwijl er sinds de decentralisatie in 2015 juist zo'n 450 miljoen euro werd bezuinigd. De redenering was dat de nieuwe aanpak tot lagere kosten zou leiden. "Zo doorgaan is onverantwoord", concluderen de wethouders.

Haagse bronnen lieten vorige week weten dat er dit jaar ruim 300 miljoen euro extra beschikbaar komt, en daarna nog enkele jaren zo'n 200 miljoen euro. Of dat voor de VNG en de wethouders genoeg is, is nog maar de vraag. De wethouders roepen in hun brief op tot "voldoende en structureel" meer geld en stippen daarbij aan dat de 12 procent extra zorg neerkomt op 490 miljoen euro.