• Pixabay

Ook stemmen over 'sleepwet'

DEN HELDER Alle stemgerechtigden in Bergen mogen woensdag 21 maart stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart is er tevens een raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet gaat over de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 is beperkt in zijn mogelijkheden. Met alleen de traditionele inlichtingenmethoden als volgen, observeren, het opvangen van telefoongesprekken uit de ether en van radioverkeer en het gericht afluisteren, dreigen de AIVD en de MIVD informatie te missen. In de 21e eeuw communiceren terroristen, net als iedereen, in bits en bytes, met smartphones, tablets en andere communicatiemiddelen via allerlei verschillende communicatiekanalen. Die dreigingen komen vrijwel allemaal via glasvezelkabels ons land binnen. De technische beperkingen die de huidige wet biedt, verhinderen de AIVD en MIVD om vroegtijdig cyberaanvallen te detecteren en terroristische netwerken te onderkennen.

Om te controleren of de diensten de nieuwe mogelijkheden goed gebruiken, komt er een extra toezichthouder: de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Die toets of de toestemming tot het onderscheppen van communicatie terecht is verleend. De TIB bestaat uit twee rechters en iemand met technische kennis, plus drie stafleden voor inhoudelijke ondersteuning. Amnesty International en burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom zijn tegen de 'sleepwet'. Amnesty vindt dat de diensten op deze manier zeer vergaande bevoegdheden krijgt en de deur opent naar ongekende massasurveillance. 'Hiermee wordt de privacy, vrijheid van gedachten en de vrije meningsuiting van burgers aangetast.'