• Student Jeffrey Koelemeijer geeft les aan de betrokkenen.

    Dominique Groot
  • Tijdens de rondleiding kwamen ook de 3D-printers en lasersnijder waar studenten mee werken aan bod.

    Dominique Groot
  • Vlnr: Docent Dennis Babel (ROC), student Darriën Jorna (ROC) en student Jeffrey Koelemeijer (ROC).

    Dominique Groot

Missie: in de toekomst meer techniek op de basisschool

Kyona Donkers

In het kader van toekomstgericht technisch onderwijs worden vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken en probleem oplossend denken onderwezen die nodig zijn in de toekomst. Het programma zal in het nieuwe schooljaar van start gaan.

DEN HELDER De directeuren en leraren van basisschool de Kameleon uit Julianadorp, de Trimaran uit Den Helder en Opleidingsmanager en docenten van de Techniekcampus ROC Kop van Noord Holland zijn 2 juli gestart met een Kick-off bijeenkomst. De samenwerking is op initiatief van bestuurders Aad de Wit, ROC Kop van Noord-Holland en Gert-Jan Veeter van stichting Sarkon, tot stand gekomen.

De bestuurder, twee directeuren en een leraar van de basisscholen hebben afgelopen dinsdag een uitgebreide rondleiding bij de techniekcampus gehad waarbij zij konden zien en ervaren hoe technisch onderwijs invulling krijgt op de campus.

EERSTE STAP Pieter Kamminga, opleidingsmanager Techniek bij ROC Kop van Noord-Holland: "We hebben tijdens de eerste bijeenkomst de eerste stap gezet door met elkaar in contact te komen en te inventariseren wat er op dit moment op gebied van techniek bij de basisscholen leeft en hoe wij als techniekcampus hier op kunnen inspelen. We hopen in de toekomst een rol te kunnen spelen bij het vorm geven van de lessen op het gebied van techniek die goed aansluiten op de thema's van de basisscholen."

PILOT In het nieuwe schooljaar zal er een pilot van start gaan in samenwerking met studenten en docenten van het ROC Kop van Noord-Holland en leraren en leerlingen uit groep 7/8 van de twee Sarkon basisscholen. De hoop is, dat wanneer deze een succes is, de pilot verder kan worden uitgerold over alle basisscholen in Den Helder.

GEZAMENLIJK DOEL Marijke Aarnoutse-Biersteker, directie De Trimaran vult aan: "Het is vooral belangrijk dat de samenwerking aansluit op het basisonderwijs. Beide partijen moeten er ook voor zorgen dat het gaat leven. Ons gezamenlijke doel is ook vooral: kinderen inspireren voor techniek. Als dit lukt, dan is dat een winst voor ons allemaal. Er moet nog het een en ander gebeuren op het gebied van afstemming en invulling maar ik vertrouw er op dat dit gaandeweg steeds meer vorm zal krijgen. Door de techniek te integreren in de thema's van ons onderwijs komt het er niet meer bij maar hoort het erbij. Dankzij de kick-off hebben wij het gezamenlijke doel nu allemaal duidelijk voor ogen en kunnen we de eerste stappen zetten in het vorm geven van het onderwijs dat we komend schooljaar aan gaan bieden."

ONDERSTEUNING De kick-off werd goed bezocht door verschillende leden van de scholen. Tijdens de rondleiding lieten docenten en leerlingen van het ROC zien hoe lessen vorm worden gegeven en werden er verschillende onderdelen binnen de opleidingen die het ROC biedt belicht zodat de basisscholen goed geïnstrueerd werden en konden zien hoe en waar het ROC binnen het basisonderwijs ondersteuning kan bieden.

INSPIREREN Stephanie de Groot, directie De Kameleon vertelt: "Gaaf om te zien wat er gebeurd, mooi dat er aandacht is voor de promotie van techniek. Dan zie je dat het niet alleen een must is, maar ook zeker een kans voor het basisonderwijs in de omgeving.

Ik ervaar de samenwerking als heel positief, hoewel ik nog wel drempels in de organisatie zie. Desondanks wordt deze start heel positief ontvangen en zien wij vooral duurzame kansen in de samenwerking. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om het inspireren om op een bepaalde manier te denken over techniek. We hopen dankzij deze samenwerking meer inzicht te krijgen in wat er allemaal mogelijk is en hoe wij op een relatief eenvoudige manier techniek in ons onderwijs kunnen integreren."

WAKKER "Als wij kunnen sparren en informatie met elkaar kunnen delen, kunnen we ook leerkrachten wakker maken en inspireren voor de techniek. Nu is het techniekonderwijs grotendeels afhankelijk van de affiniteit en eigen kennis van leerkrachten. Hopelijk kunnen we hiermee het zelfvertrouwen van de leerkrachten vergroten op het gebied van techniek

Uiteindelijk hopen we dat iedereen, zowel docenten als leerlingen, met techniek aan de slag kan gaan en geïnspireerd wordt," sluit Stephanie enthousiast af.