• Een mentor heeft regelmatig contact met zijn/ haar cliënt’

    Stichting Mentorschap

Mentorschap is op zoek naar mentoren in de Noordkop

NOORDKOP Mensen die door ziekte of een beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, dreigen tussen wal en schip te raken. Om deze kwetsbare groep te ondersteunen, is er een groeiende vraag naar mentoren. Daarom start deze week de landelijke campagne 'Maakt u het verschil?' Doel is het werven van vrijwilligers die mentor willen worden. Ook in de Kop van Noord Holland wordt door stichting Mentorschap Noordwest en Midden gezocht naar mentoren.

Sinds eind september zijn op NPO Radio 1, NPO Radio 4 en NPO Radio 5 radiospotjes te horen waarin een mentor vrijwilligers oproept om ook mentor te worden. Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde vertegenwoordiger van zijn cliënt. Om in de groeiende vraag naar mentoren te blijven voorzien, verwachten stichtingen mentorschap we in 2019 600 nieuwe mentoren nodig te hebben.

Bas Vrolijk woont in Schagen. Hij heeft een verstandelijke beperking. Er wordt voor hem een mentor gezocht die geregeld bij hem op bezoek komt. De mentor behartigt de belangen van Bas op het gebied van zorg en welzijn. Bas woont in een instelling en krijgt 24 uur begeleiding. Bas gaat 4 dagen per week naar de dagbesteding en op vrijdag avond naar de klaverjasgroep op het terrein. Het is een vrolijke man, maar er is niemand die voor zijn belangen opkomt en zelf is hij daar niet toe in staat.

De campagne Maakt u het verschil? beoogt voornamelijk mentoren te werven, maar wil ook de bekendheid bij publiek en zorgaanbieders met mentorschap vergroten. De stichting organiseert in november een introductiecursus zodat nieuwe vrijwilligers snel aan de slag kunnen.

Bron video: Mentorschap Nederland