Mening peilen inwoners

[DEN HELDER] De Stadspartij Den Helder wil voor het schrijven van het verkiezingsprogramma de mening peilen van de inwoners. Daartoe wordt aan de leden van de partij maar ook aan inwoners en specifieke deelnemers aan het 'maatschappelijk middenveld' een vragenlijst voorgelegd.

Het eerste deel van de vragenlijst gaat over woon- en werkomgeving. Hoe veilig is deze? Is er voldoende mogelijkheid voor verschillende groepen mensen om er te wonen? Dolf Salverda is secretaris bij de partij: "Dan vragen we: bent u tevreden over wat er allemaal te doen is in Den Helder op het gebied van sport, cultuur en ontspanning? Want een aantrekkelijke stad voor inwoners is ook een aantrekkelijke stad voor toeristen. Een aantrekkelijke stad voor toeristen is weer goed voor de economie."

[OUDEREN EN ZIEKEN] In het tweede deel wil de politieke partij meer weten over de onderwerpen onderwijs, werkgelegenheid, en inkomen. "Deze hangen nauw samen met elkaar en met de economische situatie van Den Helder. Maar ook met de zorgverlening aan ouderen, zieken en hulpbehoevenden. Wat direct weer met inkomen te maken heeft."

[INVLOED] Op alle bovenstaande onderwerpen kan de gemeente invloed uitoefenen. "Het derde deel gaat over datgene waarvoor een gemeente zorg moet dragen. Dit kan alleen wanneer de uitvoerende ambtenaren dicht bij de inwoners staan. Alle voorzieningen en de inrichting van de stad in al haar facetten is een zaak van de gemeente. En de gemeente: dat bent u ook."

Met deze vragenlijst gaat de Stadspartij Den Helder van binnen naar buiten (naar de inwoners van de stad). Met de antwoorden gaat de partij weer van buiten naar binnen naar de gemeente. Voor informatie mail naar vragenlijst@spdh.nl.