Meedenken en -praten over buurthuis De Beuk

DE BEUK In buurthuis De Beuk is woensdag 13 december een bewonersbijeenkomst. Daarbij zijn ook Simon Broersma (gebiedsmanager) en Netty Kolsteeg (wijkconciërge) aanwezig. De bijeenkomst duurt van 17.00 tot 19.00 uur en doel is te praten over de toekomst van dit buurthuis.

De gebiedsmanager en wijkconciërge willen met de buurtbewoners in gesprek over het soort activiteiten waar ze behoefte aan hebben. Wanneer is het buurthuis interessant voor ze? Hoe wordt het buurthuis weer de plek waar bewoners elkaar ontmoeten en samen leuke en gezellige dingen doen?

De inloop met brood en soep is vanaf 17.00 uur.

Van 19.00 tot 21.00 uur komen enkele onderwerpen in het kader van de visie 'Van Galen 2025' aan bod. De stand van zaken in de herinrichting van de Polderweg bijvoorbeeld. Zowel het zuidelijke als het noordelijk deel Onderzoek naar het opknappen van het hofje Cronjéstraat/Wetstraat. En verder is er een muzikaal intermezzo en informatie over de groenprojecten in de buurt.

Na afloop is er gelegenheid voor een gezamenlijke kerstborrel.