• - Steden aan de buitenkant, zoals Den Helder, Delfzijl, Vlissingen, en Terneuzen, hebben weinig vrienden. Ook bij de provincie. Die let in Noord-Holland vooral op Amsterdam en Haarlem. -

    Henk van Kuijk

Kleurrijke Nieuwedieper

Henk van Kuijk

Fred van Vliet is 67 jaar en werd geboren in Wilnis. Toen hij vier jaar was verhuisde het gezin naar Den Helder. Hij weet het nog goed. Toen hij voor het eerst op de dijk stond en het Marsdiep zag, dacht hij:"Wat 'n grote sloot!"

Fred van Vliet

Welke opleiding heb je gedaan?

"Ik deed de LTS. Op mijn dertiende wist ik al: ik word vliegtuigmaker. Maar ja, toen zei de leraar dat ik metaalbewerken moest leren. Eigenlijk wilde ik dat niet, maar ik deed het maar, omdat ze zeiden dat ik zonder dat vak geen vliegtuigmaker kon worden. Op mijn zestiende kwam ik in de opleiding op vliegveld De Kooy. Zo werd ik vliegtuigmaker algemeen, en onderhield en repareerde vliegtuigen en helikopters, 36 jaar lang. In 2003 ging ik met functioneel leeftijdsontslag."

Toen dacht je: nu ga ik na het vliegen de vogelwereld in?

"Ha , nee die wereld had ik al eerder betreden. Maar zeker, er is wel een verband, vliegen geeft een vorm van vrijheid, dat gevoel ken ik goed. Maar al in 1982 richtte ik samen met anderen de Vogelwerkgroep Den Helder op. We gingen ons bekommeren om in het wild levende vogels. Want anders word je, voor je het weet, een kanariehouder. Natuurlijk steunen we ook het Vogelasiel, dat vooral in stand moet blijven, met vaste subsidie. Volgens hun en ons statuut moeten wel vogels die het na een jaar niet zelf redden uit hun lijden worden verlost."

Wat hebben jullie in de loop der jaren bereikt?

"Er zijn aardig wat natuurgebieden bijgekomen. Daar hebben wij invloed op gehad, ideeën voor aangedragen. Ik noem Fort Erfprins, waar dit jaar in de oeverzwaluwwand 32 paren zich nestelden. In Huisduinen hebben we kunstnesten geplaatst voor huiszwaluwen. Het natuurgebied De Tuintjes bloeit daar. Daarnaast is er het Refugium, dat ontstaan is op de voormalige hockey- en rugbyvelden, en Mariëndal, De Balgzandpolder, en niet te vergeten de alom gewaardeerde Kano- en Fietsroute. En onlangs hebben we een Gierzwaluwtil geplaatst in het Stadspark bij de Koploper, met zestien nestkasten. We zijn daarmee koploper, want het is de eerste in Nederland, en er broeden nu gierzwaluwen in. Mede door lokgeluiden via een zonnepaneel, dat we kregen van de Windmolenvereniging. In het Stadspark hebben we ook een Spreeuwenetage geplaatst. En we doen natuurlijk vogeltellingen en we helpen bij het ringen van vogels. Onlangs kwam de nieuwe vogelatlas van Nederland uit, waar we aan meewerkten."

Ik kreeg eens een windcappuccino van je, op de dijk, bij Racing Aeolus.

"Ja, ik maakte toen koffie voor je, opgewarmd met een windmolen en zonnepaneeltje op een fietskarretje. Bij Windmolenvereniging De Eendracht ben ik al lang betrokken, sinds 1989. We beheren twee windmolens, een bij het zwembad, en een bij de Helsdeursluizen. Er zijn er daar nog vier, beheerd door Ton Langelaan, met wie we goed samenwerken. Op mijn balkon mag ik geen windmolen zetten, maar ik heb er wel drie zonnepanelen die aardig wat stroom leveren voor mijn huishouden, en kijk, ook netten waar alleen mussen doorheen kunnen, richting voederbak."

Wordt het niet eens tijd voor een lintje?

"Haha, dat heb ik al. Kijk, gekregen op 29 april 2010. Vooral voor mijn natuuractiviteiten. Het is mooi en inspirerend om hier te wonen. Den Helder biedt heel veel variëteit. Je kan een rondje dijk doen, door de wijken fietsen of wandelen, of door de duinen. Laatst fietsten we naar Julianadorp via de kanoroute, voor een ijsje, het voelde toen alsof ik hier op vakantie was."

Wat kan er beter?

"Steden aan de buitenkant, zoals Den Helder, Delfzijl, Vlissingen, en Terneuzen, hebben weinig vrienden. Ook bij de provincie. Die let in Noord-Holland vooral op Amsterdam en Haarlem. En, ze hebben veel geld! Maar dat krijgen wij meestal niet. Vanwege die afstand moet er in Den Helder een Denktank van ambtenaren komen die fondsen gaat zoeken bij provincie, het Rijk en de E.U., die aan te spreken zijn. Dan moet je natuurlijk goed je behoeften formuleren. Daarnaast moet er meer goedkope, bescheiden jongerenhuisvesting komen, zoals nu in De Margriet, voor jongeren tussen de achttien en dertig, die nog zoekende zijn. Je geeft ze dan een basis, er is dan meer kans dat ze hier blijven, er is de rust om werk te zoeken. Verder moet er natuurgroen de wijk in. Niet alleen aangeharkte gazons. En tenslotte: maak een strekdam bij Den Oever, tegen de Afsluitdijk aan. En leg daar de Teso-haven. Je moet wat baggeren, maar het kan. Even rust, voor een maaltijd op de boot. En in Den Helder komen er dan landingsvaartuigen voor wandelaars, fietsers en motoren, voor het kleinere Texelverkeer, en ook de ambulance." Info: www.vogelnieuwsnoordkop.nl; www.sovon.nl/atlasbestellen