• D66
  • George Stoekenbroek

Karaktermoord in stadhuis

DEN HELDER Bernard Fritzsche reageerde op het ontslag van wethouder Lolke Kuipers met deze ingezonden brief. "Op maandag 12 maart heeft wethouder Kuipers per direct zijn ontslag ingediend. Aanleiding voor zijn vertrek was de publicatie in het NHD over een intern memo aan zijn collega-wethouder aangaande de vergunning verlening voor een coffeeshop aan de Zuidstraat.

De wethouder heeft om begrijpelijke redenen gekozen geen verantwoording meer af te leggen in de gemeenteraad. Volgens raadslid Verhoef (D66) is gebleken dat de informatie die aan de collega-wethouders is toegezonden, in een oneigenlijke richting is aangepast en zo aan de media is gelekt. Met het vertrek van de wethouder is impliciet het handelen van de dader(s) vooralsnog gelegitimeerd. Er mag dan wel een huishoudelijk onderzoek zijn gestart naar de bron, maar ervaringen in soortgelijke zaken in het verleden hebben geleerd dat die op die wijze niet zal worden gevonden.

De achterblijvende collega's hebben een zware verantwoordelijkheid genomen door de bron niet bekend te maken. Hiermee is buiten-proportionele schade toegebracht aan het lokaal bestuur, de persoon, de politieke partij, het imago van de stad en is ook de bestuurbaarheid van de stad na de verkiezingen daarmee nog verder onder druk gezet. Laten we eerlijk zijn wie wil er nu met zulke collega's deze mooie stad nog besturen?

Het mag dan verkiezingsstrijd zijn maar partijen dienen, ook in Den Helder, respectvol en integer te blijven handelen. Het valt te hopen dat de kiezer hier oog voor heeft en deze partij(en) daarop zal afrekenen."