• Hotel Baron Crown, al helemaal in kerstsfeer. Uitdaging voor alle Huisduiners om mee te doen aan deze trend.

    Jan Roelofsen

Huisduinen wil hét kerstdorp van de Noordkop worden

HUISDUINEN "Huisduinen is aardig op weg om het kunst- en cultuurdorp van de Noordkop te worden. Jaarrond zijn er allerlei activiteiten op gebied van kunst, zoals tentoonstellingen, cultuur en muziek. Huisduinen is een hechte gemeenschap, juist de inzet van veel bewoners zorgt ervoor dat initiatieven succesvol worden opgepakt." Vertelt Jan Roelofsen. De volgende activiteit is Kerst op Huisduinen.

"Met steun van enorm veel enthousiaste bewoners zijn vorig jaar de eerste stapjes gezet om ons dorp als kerstdorp op de kaart te zetten. Veel Huisduiners hebben toen hun nek uitgestoken om hier een aanzet toe te geven en er waren prachtige creaties te bewonderen. Dit jaar zijn er weer nieuwe bewoners die hun huizen en tuinen in kerstsfeer hebben aangekleed. Zoals het hotel Baron Crown. Jaarlijks komen er heel wat mensen uit de hele omgeving naar ons dorp om te kijken naar die verlichte en versierde gevels en tuinen. Dat is goed voor de naamsbekendheid van ons dorp, maar ook een extra opsteker voor de horeca op Huisduinen."

Het bestuur van Huisduiner Belang en de leden van de werkgroep Rondje Cultuur Huisduinen willen het thema Kerst op Huisduinen de komende jaren zoveel mogelijk ondersteunen. Het Dorpsplein, het Huisduiner kerkje en het Dorpshuis zijn ook sfeervol uitgelicht. En zo hoopt de organisatie ook andere, nieuwe bewoners uit te dagen een steentje bij te dragen aan de sfeer in het kustdorp.

Roelofsen: "Als kleine stimulans willen wij dit jaar een prijsje toekennen aan het huis of de tuin met de mooiste en de meest creatieve uitstraling. Wij willen er beslist geen wedstrijd van maken maar hier toch tijdens de nieuwjaarsreceptie van Huisduiner Belang even aandacht aanbesteden."