• pixabay

Hoe gezond zijn Nieuwediepers?

DEN HELDER De GGD Noord-Holland heeft ook dit jaar de gezondheidsprofielen opgesteld voor zeventien gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord. Ook Den Helder is hierbij onder de loep genomen.

Gezonde burgers zijn van groot belang voor een gemeente, want gezonde burgers voelen zich beter, participeren meer, zijn meer zelfredzaam en hebben minder hulp en zorg nodig, aldus GGD Noord-Holland. In het profiel wordt informatie uit verschillende bronnen over alle inwoners van Den Helder van 0-100+ jaar gecombineerd.

Het profiel bestaat uit negen thema's. Per thema zijn voor zes onderwerpen de highlights, links naar meer informatie, (wijk)cijfers en tips voor beleid of interventies weergegeven. Gezondheid staat niet op zichzelf en heeft raakvlakken met vele andere beleidsterreinen. Daarom komen in dit profiel ook onderwerpen aan bod zoals participatie, leefomgeving en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het profiel sluit af met de belangrijkste toekomstverwachtingen voor de gezondheid in Nederland.

Meer weten? Kijk hier