Gemeente spant kort geding aan tegen Rob Scholte

DEN HELDER Op 29 november liet het college van b en w aan de gemeenteraad weten, dat het voormalig postkantoor aan de Middenweg 172-174 gegund is aan A. Tuin Den Helder BV. Naar aanleiding van de vele vragen die gesteld zijn over het inschrijfbedrag heeft de inschrijver aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het openbaar maken van het bedrag.

Het voormalig postkantoor is verkocht voor 650.000 euro kosten koper. Verder is in de verkoopvoorwaarden opgenomen dat de gemeente het pand op 1 maart vrij van huur en gebruik moet opleveren. De volledige bieding ligt bij de griffie ter inzage. Vrijdag 1 december heeft de gemeente het bericht ontvangen dat Rob Scholte die in het pand woont en een museum heeft, beslag heeft gelegd op de levering van het pand. Dat houdt in dat de gemeente het pand niet mag leveren aan de koper.

Scholte is van mening dat eerder sprake is geweest van overeenstemming tussen hem en de gemeente. Voor zover dat betwist wordt, zijn er volgens Scholte in ieder geval nog onderhandelingen gaande tussen hem en de gemeente. Het college heeft besloten een kort geding aan te spannen. Het formele verzoek aan de voorzieningenrechter wordt uiterlijk maandag 11 december verstuurd. De kosten voor dit kort geding zijn geoffreerd op circa 5.000 euro.

Daarnaast lopen er nog twee andere zaken. De voorzieningenrechter gaf in oktober aan dat het niet uit te sluiten is dat Rob Scholte op basis van een huurovereenkomst in het pand woont en werkt. Daarom werd de vordering van de gemeente niet toegewezen. Zekerheid kon de rechter echter niet geven, omdat hiervoor nader feitenonderzoek nodig zou zijn.

Het college wil hier snel helderheid over, zodat op 1 maart 2018 desgewenst vrij van huur en gebruik geleverd kan worden. Daarom heeft de gemeente de heer Scholte hierover 'in spoedappel' gedagvaard. Daarnaast is het college bezig de voorbereidingen te treffen om de zaak ook via een bodemprocedure grondig uit te laten zoeken, het zogenaamde feitenonderzoek waar de voorzieningenrechter naar verwees.

De juridische adviseringskosten voor het spoedappel en opstart van de bodemprocedure zij ingeschat op zo'n 15.000 euro.