• Aangeleverd

Gemeente: 'Den Helder vraagt om Helders perspectief'

DEN HELDER Den Helder is volop in beweging en ontwikkelt zich van krimp naar groei. Het bedrijfsleven floreert, het aantal vacatures neemt toe en door de energietransitie worden nieuwe markten aangeboord. Deze positieve ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee. Uitdagingen op het gebied van wonen, werken, leren en recreëren. Hoe beantwoorden we belangrijke toekomstvragen die essentieel zijn om de enorme potentie van Den Helder volledig te benutten? De Koninklijke Marine, Woningstichting Den Helder en gemeente Den Helder nemen het initiatief om samen met zoveel mogelijk betrokken organisaties te werken aan het perspectief van de stad. De eerste stappen zijn gezet met ruim dertig betrokken organisaties. Meer organisaties zijn zeer gewenst. U leest er meer over op de website www.heldersperspectief.nl.