• Pixabay

Gemeente biedt lagere inkomens goedkopere zorgverzekering

DEN HELDER Inwoners van Den Helder met een laag inkomen kunnen via de gemeente gebruik maken van een goedkopere zorgverzekering. De gemeente heeft hierover met Univé verzekeringen afspraken gemaakt. Met het Univé gemeentepakket zijn deze mensen goed en uitgebreid verzekerd tegen een lage premie.

Het 'Univé Gemeentepakket met aanvullende verzekering Compleet' bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering, inclusief tandartsdekking. Daarnaast krijgen inwoners de mogelijkheid het verplichte eigen risico van 385 euro in maandelijkse termijnen te betalen.

Wie wil deelnemen aan het Univé gemeentepakket moet in Den Helder wonen en een inkomen hebben tot 120 procent van de geldende bijstandsnorm. Daarnaast mag het vermogen niet meer bedragen dan de vermogensgrens zoals bepaald in artikel 34 van de Participatiewet.

De gemeente geeft maandelijks 30 euro per verzekerde als tegemoetkoming in de premie van dit Univé gemeentepakket. Het gemeentepakket is met name aantrekkelijk als sprake is van een hoog of zelfs volledig verbruik van het verplicht eigen risico.

Als u hoge zorgkosten heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap. Voor 10,55 euro per maand extra (t.o.v. het basispakket) heeft u een goed pakket inclusief aanvullende verzekering.

Evenals in 2017 is het ook mogelijk het verplichte eigen risico van 385 euro in twaalf maandelijkse termijnen te betalen. Dat komt neer op 29,40 euro extra. Dit betekent een korting van 2,68 euro per maand. Univé draagt vervolgens het eigen risico af. Met deze optie bent u daardoor goedkoper uit. U moet dan wel zeker weten dat u jaarlijks zoveel ziektekosten heeft, dat u het volledige bedrag voor de verplichte eigen risico ziektekostenverzekering moet betalen.

Ook mensen die al verzekerd zijn bij Univé en willen deelnemen aan het gemeentepakket, kunnen de gedurende het kalenderjaar laten wijzigen. Overstappen van een andere zorgverzekeraar kan alleen tot 1 januari. Kijk voor meer informatie op www.unive.nl/gemeentepakket of bel 072–5277622.