• Aangeleverd

Energy & Health Campus levert extra banen op

PETTEN Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft ten behoeve van de toekomstige Energy & Health Campus in Petten onderzoek laten doen naar de arbeidsmarkt en de relatie met het onderwijs. Vooral om op de toekomst voorbereid te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van het huidige personeel boven de 45 jaar is.

Over enkele jaren zijn daarom extra werknemers nodig, bovenop de 200 per jaar die al nodig zullen zijn van-wege de groei van de campus. Vooral mensen met een technische en specialistische achtergrond gaan zeer gewild worden in Petten. De Energy & Health Campus (hierna EHC) krijgt uit het onderzoek aanbevelingen om goed zichtbaar en aantrekkelijk te zijn voor toptalenten. Een van de aanbevelingen is bijvoorbeeld dat
aansluiting bij het regionale onderwijs een goede zet zal zijn. De vraag- en aanbodanalyse is gedaan door Technopolis. Het leverde bruikbare eindresultaten en aanbevelingen op.

Om met dat laatste te beginnen: om het gat tussen vraag en aanbod te dichten, kunnen EHC en de Duinbedrijven hun zicht-baarheid en hun bekendheid vergroten bij onderwijsinstellingen en studenten.
"Als je eerst maar heel bekend bent als bedrijf, heb je meer kans om toptalent aan te trekken", aldus Technopolis. Verder moet je als werkgever aantrekkelijk zijn, ook in je arbeidsvoorwaarden. "Langdurige samenwerking met regionale onderwijsinstellingen helpt ook om de opleidingen beter aan te laten sluiten bij de arbeidsvraag van EHC." Andere aanbevelingen zijn: de (internationale) zichtbaarheid van de EHC vergroten; het samenwerken van bedrijven in het duingebied in hun werving van stageplaatsen, traineeships en nieuw personeel; aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden; bijdragen aan lesprogramma's op scholen; informeren van docenten over het (hightech) werk en de arbeidsvraag van de EHC.
Wethouder Jelle Beemsterboer is blij met het onderzoek en de aanbevelingen. "De samenwerking binnen Energy & Health Campus begint vruchten af te werpen, dat is mooi om te zien. Eerst al met de investeringen in nieuwe laboratorium faciliteiten en nu met het onderzoek naar de benodigde banen. Vanaf het begin van de campusvorming was aansluiting op het onderwijs een belangrijk doel, dit onderzoek onderstreept het belang daarvan. Voor studenten en professionals interessante kansen dus voor een mooie baan in Petten de komende jaren." Campus coördinator René Zijlstra bevestigt het grote belang van het onderzoek voor de werkgelegenheid van de EHC voor de regio: "Door toeleveranciers zijn er voor elke 1.600 directe arbeidsplaatsen die momen-teel op de EHC actief zijn, ook nog eens 1.600 indirect beschikbaar, waarvan een groot deel in de regio." In totaal komt dat dus zelfs neer op 3.200 arbeidsplaatsen.
De volgende stap is nu dat de EHC de aanbevelingen inzet voor een actieplan. De eerste acties beginnen komende zomer.