• Foto aangeleverd.

Eerbetoon aan overledenen

DEN HELDER Traditiegetrouw gedenkt Oleahof Uitvaartzorg eind oktober jaarlijks overleden familieleden. Daar waren veel families daar getuige van. De aula van de Oleahof was tot de laatste plaats bezet en de reacties waren hartverwarmend. Woorden, gedichten, muziek van harmonie orkest Winnubst en zang door Hanneke Bergsma droegen er toe bij dat deze middag als zeer indrukwekkend werd ervaren en weer van waardevolle betekenis was. Door het branden van een kaars en het noemen van de namen werd iedere overledene op een bijzondere wijze herdacht. Een prachtige manier om even stil te staan en herinneringen op te halen, zo leert onze eigen ervaring.