• CSNHA

Drie gangen voor weduwen van Sri Lanka

DEN HELDER In het kader van Internationale Vrouwendag is er zaterdag 17 maart een driegangendiner. Deze is in 't Wijkhuis, Texelstroomlaan 5. Het diner begint om 16.30 uur. De kosten zijn 9,50  euro.

De opbrengst van deze dag gaat naar de weduwen en hun kinderen, die zijn getroffen door de 31-jarige oorlog in Sri Lanka. "Wij bieden hulp om hoop en vertrouwen terug te brengen in de levens van deze vrouwen en kinderen.  We ondersteunen hen bij hun activiteiten van zelfwerkzaamheid, het verbeteren van hun middelen van bestaan en bieden studenten de mogelijkheden om hun studie te hervatten", aldus C.Vallipuranathan, secretaris CSNHA.