• Pixabay

De fiets in de verkiezingsprogramma's

DEN HELDER Charles van der Mark, secretaris van de Fietsersbond afdeling Noordkop, heeft geïnventariseerd hoe het zit met de fietser in de verkiezingsprogramma's van de lokale politieke partijen. Hij deed dit voor de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. 

"Uit het programma van de VVD blijkt de meeste ambitie als het gaat om fietsvriendelijkheid. Deze partij wil van Den Helder straks fietsstad van Nederland maken. Samenwerken met de Fietsersbond afdeling Den Helder wordt door enkele partijen als speerpunt genoemd als het over (fiets-)verkeer gaat." Behoorlijk Bestuur wil van Den Helder een fietsvriendelijke gemeente maken door een integraal verkeersveiligheidsplan, dat samen met VVN en de Fietsersbond moet worden opgesteld.

De ChristenUnie van Den Helder en Hollands Kroon hebben uitstekend samengewerkt, want beide partijen willen een 'ambitieuze, lokale fietsagenda'. "Als dat – net als in de verkiezingsprogramma's – met knip- en plakwerk gebeurt, heeft onze afdeling daar weinig vertrouwen in." D66 wil een integraal verkeersplan, waarbij fietsverkeer voorrang krijgt t.o.v. gemotoriseerd verkeer. "Een uitstekende gedachte die de nodige uitwerking verdient", concludeert Van der Mark. Gemeentebelangen wil veilige, comfortabele, goed onderhouden en bij voorkeur vrij liggende fietspaden. Ook wil men bewaakte fietsenstallingen in de kernen. Het hoofdstuk Verkeer van GroenLinks gaat vrijwel geheel over de fiets. De fietser moet voorrang krijgen op snelverkeer en binnen de wijken is de auto te gast. Dit wil men samen met de Fietsersbond bereiken.

De PVDA houdt het bij de constatering, dat voetgangers en fietsers vaak slachtoffer zijn binnen de bebouwde kom. Dat de infrastructuur moet passen bij de (gewenste) snelheid is juist, maar ook weinig concreet. De Seniorenpartij wil regensensoren op verkeerslichten voor fietsers. "Als men met het plan van de Fietsersbond Den Helder bedoelt, dat er onder andere meer rotondes moeten komen met fietsers in de voorrang zijn, dan hopen wij dat dit alleen binnen de bebouwde kom het geval zal zijn. Sociaal Lokaal kijkt met een plaatselijke bril naar de ontbrekende schakels voor fietsverkeer tussen de wijken en met name in Julianadorp. Samen met de Fietsersbond wil men dit verbeteren. 

De Stadspartij houdt het wel heel erg kort met de wens voor uitstekende fietspaden. "Het is niet te hopen, dat het idee van de Vrije Socialisten om de fietser overal in de voorrang te zetten, doorgang zal vinden."