• Wethouder Pieter Kos overhandigt de eerste Zeestadstaal-fiets aan Bert de Groot.

Daling aantal uitkeringen in Den Helder

[DEN HELDER] In de afgelopen maanden zijn er meer mensen die uit de uitkering gaan dan dat er mensen zijn die een uitkering aanvragen. Het is voor het eerst sinds 2013 dat deze verandering te zien is.

De uitstroom is daarmee groter dan de instroom. Pieter Kos, wethouder Sociaal Domein, is verheugd: "Ik ben enorm trots op alle inspanningen die wij samen met partners hebben gedaan om mensen naar werk of school te begeleiden. De afgelopen jaren hebben we een enorme omslag gemaakt. Naast controleren, begeleiden we mensen in het vinden van een baan en wat daar voor nodig is. Deze aanpak is steeds succesvoller en levert mooie resultaten op bij jong én oud. Vaak gaat het om mensen die zelf niet meer dachten nog een baan te zullen vinden. We kijken wat bij iemand past en aan welke projecten het beste kan worden deelgenomen."

Deze projecten zijn Vinkenbrug, Focus, Turn Over, Zeestadstaal, Helder zicht op werk, Kanscafé, Groenestart, Helderse uitdaging, Bureau goals en Oranjerie.