• De buurtbewoners hopen op uw steun!

    Foto aangeleverd.

Beleeftuin Pluto ANWB-genomineerd

DEN HELDER Wijkvereniging Boatex is met haar burgerinitiatief Beleeftuin Pluto genomineerd voor het ANWB- fonds. Nu hebben ze zoveel mogelijk stemmen nodig. Ben je lid van de ANWB? Stem dan op Beleeftuin Pluto. De kwaliteit van de speeltuin laat te wensen en met een aantal bewoners (ouders/kinderen/ouderen) is een initiatief gestart om de speeltuin gezamenlijk op te knappen en duurzaam te maken.Er wordt € 11.500,00 euro verdeeld onder de top 3. Zie ook www.beleeftuinpluto.nl of Facebookpagina @BoatexDenHelder