• pixabay

Aantal alcoholvergiftigingen in Noordkop neemt flink toe

NOORDKOP In Noord-Holland Noord worden nog steeds veel jongeren met te veel alcohol, drugs of een combinatie hiervan in hun bloed door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tot nu toe al 308 jongeren. Uit de cijfers komt naar voren dat de jongste 13 jaar oud is.

De wettelijke leeftijd waarop alcohol mag worden gedronken is 18 jaar. Het aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren in Noord-Holland Noord is in de eerste drie kwartalen van 2017 ten opzichte van 2016 fors toegenomen. Terwijl het aantal drugs- en meervoudige intoxicaties in die periode juist afnam. Dat blijkt uit de rapportage alcohol- en drugsintoxicaties van de Veiligheidsregio NHN.

Conclusies:

In vergelijking met vorig jaar worden meer jongens dan meisjes door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De grootste groep jongeren zijn tussen de 18 en 23 jaar oud.

De stijging van alcoholintoxicaties in NHN geldt niet voor West-Friesland: hier is een daling van 13% t.o.v. 2016 te zien.

De daling van meervoudige intoxicaties in NHN geldt niet voor West-Friesland: hier een stijging van 63% t.o.v. 2016. Terwijl het aantal meervoudige intoxicaties in NHN met 11% is afgenomen.

De meisje-jongen verhouding is op NHN niveau gelijk, maar in West-Friesland worden meer jongens met drugsintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.

In de regio Alkmaar is Koningsdag de grootste piekdag.

In de regio West-Friesland is nieuwjaarsnacht de grootste piekdag.

In de Kop van Noord-Holland zijn de piekdagen waarschijnlijk te linken aan evenementen.

Het project 'In Control of Alcohol & Drugs' zet in op de bewustwording van de gevaren van drank en drugs in de regio Noord-Holland Noord. Een samenwerkingsverband van de zeventien gemeenten, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio NHN, Brijder Jeugd en GGZ dat elkaar versterkt in deze strijd tegen alcohol en drugs bij jongeren.

Deze cijfers zeggen alleen iets over die kinderen die in de ambulance terecht komen. Een indicatie dat op dit terrein nog veel werk te verrichten is voor ouders, jongeren zelf en alle partners van het project. Kortom, de hele maatschappij.

Ook in de gemeente Den Helder worden jaarlijks aardig wat jongeren met alcoholhoudende drank betrapt. Dit jaar staat de teller op 46. Bijna gelijk aan 2016 toen er 48 jongeren met alcohol werden betrapt door handhavers en het Jongeren Interventie Team. In vergelijking met 2015 (toen 17 jongeren) is dit wel een flinke stijging. De meeste jongeren worden door het JIT-team betrapt op indrinken tijdens evenementen.

Eén van de handhavers gaf aan: "We zien regelmatig dat volwassenen alcoholhoudende drank kopen bij supermarkten en slijterijen en deze op straat doorgeven aan minderjarigen. In deze gevallen wordt de drank in beslag genomen en de ouders geïnformeerd. De laatste jaren zien we ook een toename als het gaat om sterke drank bij jongeren." De meeste ouders schrikken behoorlijk als zij de bevindingen van de handhavers horen.

In vijftien gevallen zijn jongeren beboet en is er vijf keer doorverwezen naar bureau HALT. De risico's voor jongeren die alcohol gebruiken zijn groot. Alcohol is extra ongezond tijdens de groei. De hersenen ontwikkelen zich tot gemiddeld het 24e jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan van invloed zijn op het karakter en het gedrag van kinderen. En bij jongeren die regelmatig drinken is de kans op alcoholverslaving op latere leeftijd groter. Daarom gemeente ziet scherp toe op de naleving leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol. Gelukkig zijn steeds meer ondernemers en organisatoren van evenementen zich daarvan bewust en werken zij mee aan een verantwoord alcoholgebruik.