Gemeente zet virtuele coach in bij schuldenhulp

DEN HELDER 'Schulden? Samen investeren in innovatieve oplossingen'. Dat is de titel van het beleidsplan schulddienstverlening. Ondersteuning in de aanpak van problematische schulden is onderdeel van het armoedebeleid dat eerder dit jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld. Daarmee wordt het armoedebeleid geïntensiveerd. Innovatief en ook uniek is dat Den Helder als eerste gemeente in Nederland een virtuele financiële mentor in zet. De virtuele mentor wordt ingezet als enquêteur, coach(ont-stressor) en als motivator voor gedragsverandering.

Wethouder armoedebeleid Trees van der Paard: "Problematische schulden zijn een bron van stress. Deze schuldenstress zit inwoners in de weg, het verlaagt de kwaliteit van leven. Op basis van landelijke cijfers blijkt dat 1 op de 5 huishoudens te maken heeft met problematische schulden of de kans daarop. Dat zijn te veel mensen. Daarom vind ik het belangrijk dat we hier stevig mee aan de slag gaan."

Het plan is om samen te werken met partijen die iets kunnen betekenen voor inwoners met problematische schulden. In het beleidsplan staan de kaders waarlangs de gemeente resultaten wil bereiken. Het doel is om jaarlijks het aantal huishoudens met problematische schulden met vijf procent te laten dalen. Als eerste wordt ingezet op preventie. Door eerder problemen te signaleren en hulp te bieden bij schulden wordt voorkomen dat mensen in de zogenaamde schuldenfuik terecht komen. Uitvoering van het beleidsplan houdt ook in dat de gemeente haar eigen processen doorlicht. Om zelf geen veroorzaker te zijn van schuldenstress.