Samen in Gesprek

07-01-2019, 10:22 | Lezersnieuws | Linda

Soms is het fijn om gedachten met iemand te kunnen delen of een steuntje in de rug te krijgen om zelf weer verder te kunnen.  Dat is de insteek van Levensvragen, de Bezoekdienst aan weduwe en weduwnaars en Samenkracht. Voor deze diensten zijn wij op zoek naar vrijwilligers die graag het gesprek aangaan of tijdelijk wat extra ondersteuning willen bieden.

Levensvragen biedt senioren betekenisvolle gesprekken met enthousiaste, betrokken en deskundige vrijwilligers. Als vrijwilliger bij Levensvragen wordt u, op den duur,  een vertrouwde gesprekspartner voor degene die u bezoekt.

 

Met de Bezoekdienst voorziet het Ouderenadvies in de behoefte van weduwen en weduwnaars om te kunnen praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Als weduwe of weduwnaar weet u wat het betekent om een levenspartner te verliezen en kunt u uw ervaringen delen met iemand die dit nog maar kort geleden heeft meegemaakt. In de gesprekken kunt u vertellen hoe u met het verlies omgaat  en  hoe u invulling geeft aan het leven zonder partner.

 

Samenkracht biedt ondersteuning in het versterken van de eigen regie en het sociale netwerk van senioren. De vrijwilligers van Samenkracht ondersteunen senioren zowel praktisch als mentaal.

 

Training/intervisie
Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger ontvangt u eerst een gezamenlijke training van één dagdeel. Deze training vindt plaats  op dinsdag 22  januari 2019 van 9.30 tot 12.30 uur.
Regelmatig komen de vrijwilligers van Levensvragen, de Bezoekdienst en Samenkracht bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Deze bijeenkomsten worden geleid door een maatschappelijk werker.

 

Aanmelden

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Linda Laagland Winder, tel 088 0075 200, e-mail l.laagland@meewering.nl