• Cees Raven nr 21 Stadspartij

    George Stoekenbroek

'Defensie moet Helderse burgers voorrang geven’

08-03-2018, 14:07 | Lezersnieuws | Cees

Den Helder ,,Wij zijn er van overtuigd dat de zeehaven met zijn uitstekende voorzieningen voor de marine, visserij en offshorebedrijven ons onderscheidt van andere gemeenten”, stelt Cees Raven, een van de mensen met een maritieme achtergrond bij de Stadspartij. ,,Van dat voordeel moet veel meer gebruik worden gemaakt”, meent de Kapitein der Mariniers b.d. Raven was eerst in beeld om namens de PVV aan de gemeenteraadsverkiezing mee te doen. Op het laatste moment haakte hij echter af  bij de partij van Geert Wilders. ,,Ik voelde me honds behandeld door de regio manager van de PVV”, zegt Raven. ,,Ik heb bijna 38 jaar voor het Korps Mariniers over de gehele wereld gezworven. Dan heb ik er geen zin in om in de burgermaatschappij nog gecommandeerd te worden op een toon waarop ik mijn hond niet eens aanspreek Als ik daar behoefte aan zou hebben geef ik mezelf  wel op voor de puppy cursus" Aangezien een marinemaatje al bij de Stadspartij zat is de Julianadorper bij die partij aangemonsterd. Hij staat op plaats 21 van lijst 1, maar hoopt door voorkeurstemmen toch in de raad te komen: ,,Ik ken veel mariniers en vlootmensen dus hoop op hun stem alsmede op stemmen van andere mensen die het beste met Den Helder, Huisduinen en Julianadorp voor hebben.” Voor de Stadspartij is Raven een welkome aanvulling op het maritieme vlak. Het kandidaat-raadslid heeft er geprononceerde ideeën over: ,,Je zou voor de toekomst kunnen denken aan uitbreiding van het civiel medegebruik van de marinehaven. De offshore-sector zal misschien wel sneller dan men denkt moeten omschakelen van fossiele grondstoffen naar het installeren en onderhouden van systemen voor de winning van duurzame energie”, meent Cees Raven. De Stadspartij acht concentratie van activiteiten van de marine binnen de gemeente vanzelfsprekend. ,,We zullen ook in gesprek blijven met Defensie om ze ervan te overtuigen te blijven investeren in Den Helder”, stelt Raven. ,,Wij willen samen met Defensie een convenant realiseren om de behoefte aan goed opgeleid (burger) personeel in de toekomst te kunnen vervullen. Hierbij dienen nieuwe banen bij Defensie eerst door inwoners vanuit onze eigen gemeente te worden ingevuld. Dezelfde inwoners zijn tenslotte ook jarenlang de dupe geweest van de bezuinigingen.” Raven is tevreden over zijn nog prille ervaringen binnen de gemeentepolitiek: ,,Het is een totaal andere wereld dan die van het Korps Mariniers. Wat ik er van gezien heb, zitten er bij de Stadspartij vooral mensen die willen werken voor de inwoners met gezond verstand en hart voor de stad. "Zelf denk ik dat geen enkele politieke partij de absolute wijsheid in pacht heeft en de kracht juist van de Stadspartij is dat het bestaat uit mensen van verschillende politieke stromingen zoals Groen Links, PVDA, VVD en PVV Dat botst wel eens maar dat geeft niet zolang we maar als gezamenlijk doel hebben dat de de stad en haar inwoners er beter van worden Opmerkelijk vind ik dat de Stadspartij haar beloftes waarmaakt, waar ze je dat nog bij een politieke partij? Men beloofd van alles voor de verkiezingen en daarna wordt je niet meer gehoord als stemmer Gelukkig niet bij de Stadspartij, wij willen continu in contact blijven met de burgers, hun ideeën bepalen het beleid en wij zijn slechts in hun dienst zoals het m.i. hoort te zijn"  Iedere keer als je als inwoner nu gratis parkeert in de blauwe zone in de binnenstad dan ervaar je een van de zeven verkiezingsbeloften van vier jaar geleden die nu verwezenlijkt zijn door de Stadspartij. Er waren tien beloften gedaan, zeven zijn een feit geworden. Dat lijkt mij een uitstekend rapport.”