Comité van aanbeveling voor Stichting Herdenkingsstenen

03-06-2018, 09:15 | Lezersnieuws | Peter

De Stichting Herdenkingsstenen Den Helder wil verwezenlijken dat er herdenkingsstenen en een namen monument komen voor Joodse inwoners die gedeporteerd en vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog.

De financiële middelen om  de herdenkingsstenen en namen monument te realiseren zullen via fondsenwerving en donaties/giften bijeen moeten worden gebracht. Om dit de realiseren is er een Comité van Aanbeveling aangesteld die bestaat uit personen uit de Helderse samenleving die de doelstellingen van de stichting onderschrijven en derhalve hun naam aan de stichting Herdenkingsstenen willen verbinden.

Comité van Aanbeveling

-        Drs. K.F. Schuiling, Burgemeester Den Helder

-        M. Borsboom, Vice Admiraal b.d. Koninklijke Marine en Ereburger Den Helder

-        Mr. G. H. Deul, Notaris

-        Drs. W.J. Fritzemeier, apotheker n.p.

-        Mr. Dr. A.J.J. van der Heiden, advocaat

-        Mr. I. Kistenmacher, Fiscaal jurist/Accountant

-        Ir. C.J.M.  Tuin, aannemer

-        W. Turnhout- van den Bosch, oud-wethouder Den Helder

-        Drs. R. Waltmann, Directeur Woningstichting Den Helder

Stichting Herdenkingsstenen Den Helder herdenkt Joodse Helderse slachtoffers van het naziregime bij hun laatste woning in Den Helder . Ze zijn vermoord of gedeporteerd.

Het zijn zwart granieten stenen met daarin de naam, leeftijd en plaats van overlijden. In totaal plaatsen we ruim 111 herdenkingsstenen. Het zijn stille getuigen van stadsgenoten die een gruwelijk lot ondergingen in de Tweede Wereldoorlog.

De Herdenkingsstenen waarschuwen de huidige en toekomstige generaties voor de desastreuze gevolgen van antisemitisme.

‘Zo    z a l    h u n    n a a m    n i e t    v e r l o r e n    g a a n’