• Unie van Waterschappen

Waterschap goed op koers op gebied duurzaamheid

NOORDKOP De waterschappen liggen goed op koers met de realisatie van hun duurzame ambities. Dit is de belangrijkste conclusie van de Klimaatmonitor Waterschappen over 2016. Met de Klimaatmonitor Waterschappen leggen de waterschappen verantwoording af aan de samenleving over de voortgang van de gemaakte afspraken met het rijk op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. Het streven is honderd procent energieneutraliteit in 2025.

De waterschappen wekken in 2016 al 32 procent van hun totale eigen energieverbruik zelf op met duurzame energie. Hiermee liggen de waterschappen op koers om hun ambitie van 40 procent zelfvoorzienendheid in 2020 te halen. De verbetering van energie-efficiency bedraagt 4,5 procent per jaar over de periode 2009–2016. In 2016 is de totale klimaatvoetafdruk van de waterschappen 381 kiloton CO2. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van ruim 48.000 huishoudens. Ook kopen de waterschappen nagenoeg honderd procent in.

MEER ZONNE-ENERGIE De waterschappen kijken voortdurend naar mogelijkheden om te verduurzamen en maken daarbij gebruik van innovatieve toepassingen in het waterbeheer. Er wordt naast het gebruik van biogas bij waterzuivering bijvoorbeeld meer geïnvesteerd in zonne- en windenergie op eigen terreinen en er liggen kansen voor thermische energie uit afval- en oppervlaktewater. Daarnaast wordt er gekeken naar verbeterslagen in de eigen bedrijfsvoering. Op basis van de klimaatmonitor is een rekenmodel ontwikkeld voor de waterschappen. Dit kan worden ingezet als managementinstrument om toe te passen bij het verdere verminderen van de klimaatvoetafdruk van ieder waterschap.

De Klimaatmonitor Waterschappen Verslagjaar 2016 is te vinden op www.uvw.nl/thema/duurzaamheid/energie.